Práce a podnikání

František Matějka

Vyzkoušel jsem toho v životě hodně a jsem rád. Praxe je pro mě lepším základem pro rozhodování než roky teorie.

Vyzkoušel jsem toho v životě hodně a jsem rád. Praxe je pro mě lepším základem pro rozhodování než roky teorie.

Je skvělé, když jste obklopeni lidmi, kteří vyznávají podobné hodnoty. Vážím si toho. Vím, že to není samozřejmost.

Rok 1989 mě zastihl v podniku Poldi SONP Kladno. Krátce nato jsem požádal o první oprávnění podnikat a pak už to mělo rychlý průběh. Tehdejší úroveň pravidel, minimální byrokracie v porovnání s dneškem a nulové dotace, které by zvýhodňovaly konkurenci, umožňovaly skutečný rozvoj a soutěž.

Kromě vydávání vlastního týdeníku ve Slaném jsem s přáteli provozoval například zimní stadion nebo restauraci. V devadesátých letech jsem vedl představenstvo akciové společnosti Wellmann kuchyně, jež prodávala zahraniční kuchyně v České republice.

Jako jednatel společnosti Consensus Omnium jsem měl příležitost být v naší zemi u zrodu unikátního daňového projektu. Výjimečným úspěchem té doby byla realizace projektu podpory samostatně podnikajících osob v obci Okoř. Podnikatelům jsme ve spolupráci s obcí, při využití platné legislativy, umožnili snížit daňovou zátěž na úroveň 10 %. Navýšení rozpočtu obce z vyšších daní odvedených podnikateli pak pomohlo uskutečnit řadu do té doby finančně nerealizovatelných projektů v oblasti infrastruktury.

Místo teorie mám raději reálnou praxi a projekt v Okoři byl praktickou ukázkou, že místo neefektivního přerozdělování daní vybraných státem bylo daleko prospěšnější ponechat při menším zdanění peníze podnikatelům, kteří zvýšili investice do svých firem a zajistili vyšší zaměstnanost lidí. Dodnes na to rád vzpomínám a dávám to k lepšímu, když se podívám kolem, jak to chodí dnes.

V letech 2006 až 2010 jsem v České republice zaváděl a řídil projekty v oblasti skenování a digitalizace dokumentů a archivace dat. Součástí mé práce byly odborné přednášky na toto téma pro Komoru certifikovaných účetních při Svazu účetních České republiky, pro VOX, nebo společně s profesorem Vladimírem Smejkalem a právníky Tomášem Sokolem a Martinem Maisnerem na mezinárodní konferenci Systémová integrace v Praze. Odborné publikace mých autorských článků či rozhovorů z té doby najdete namátkou v Hospodářských novinách, časopisu Profit , odborných periodikách Auditor, Moderní řízení nebo Finanční management.

Za historický úspěch považuji den, kdy se mi jako prvnímu v této zemi podařilo prosadit kontrolu digitalizovaných účetních záznamů a daňových dokladů předložených FÚ výhradně na CD. Přál bych vám vidět ty pohledy úředníků, když jsem přišel a místo stovky šanonů položil na stůl jedno cédéčko.

Protože mi moderní technologie nejsou cizí, nechali jsme si se ženou pro zpestření vyvinout také mobilní aplikaci Kde se (ne)kouří , se kterou jsme zvítězili mezi 144 jinými v kategorii Aplikace pro lepší svět 2013 . Hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Časem ovšem přišel politický plošný zákaz kouření. Další vývoj aplikace, která nabízela lidem možnost svobodného rozhodnutí, jaký podnik podle vlastní preference navštívit, tak ztratil smysl. Třeba bude jednou pro svobodu podnikání lepší prostředí.

Masarykovo „nebát se, nelhat a nekrást“ je pro mě víc než téměř dva miliony zákonů, předpisů a vyhlášek v této zemi.

Neomylný nejsem. Chyby se nevyhnuly v životě ani mně a jedna z nich znamenala před lety nutnost přibrzdit a poučit se. Po bojích s úřady, které změnily uzemní plán v oblasti mého soukromého investičního projektu a neumožnily ho realizovat, jsem dobrovolně a sám podal v roce 2000 návrh na prohlášení konkurzu. Skončil už v roce 2005. Závazky vzniklé z tohoto projektu jsem nakonec vypořádal.

Tuto část života považuji za další zdroj ryze osobních zkušeností, které mi umožňují mít nadhled, neodsuzovat jiné bez znalosti podstaty věci jen proto, že jsem si přečetl pár vět v novinách, a zároveň pomáhat lidem, kteří se dostali do podobné situace. Inu – co tě nezabije, to tě posílí.

Dnes jsem předsedou spolku Národní střelecké centrum.

Česká republika je krásným místem pro život plný příležitostí a zážitků. Národní střelecké centrum je koncipováno jako jediné svého druhu na světě.

Projektem spolku je výstavba a provoz Národního střeleckého centra, které je unikátní v celosvětovém měřítku. Jeho cílem je stát se, mimo jiné, významnou součástí civilní bezpečnostní politiky státu. Realizace projektu je pečlivě připravována s ohledem na bezpečnostní situaci v České republice i Evropě a vývoj legislativy, na kterém se skrze externí partnery podílíme. Zásadní byl také vývoj občanské společnosti a jeho trend, a poptávka po kvalitních službách v oblasti střelectví, které na trhu nejsou v plné šíři dostatečně uspokojovány.

Národní střelecké centrum má ambici stát se lídrem v oblasti civilního střelectví, aktivně spolupracovat na jeho dalším rozvoji a nabídnout nekonečné množství zážitků v přívětivém a bezpečném prostředí.

Naše služby připravujeme na míru pro civilní držitele zbrojních průkazů a nové žadatele o zbrojní průkaz, příslušníky bezpečnostních složek či institucí státu a měst a hosty z České republiky i ze zahraničí. Součástí aktivit v areálu budou i sportovně-bezpečnostní a osvětové akce pro dospělé a děti ve spolupráci s policií, vojáky, hasiči a záchranáři, nebo národní i mezinárodní střelecké soutěže.

Rozhodli jsme se, že část našeho centra zasvětíme také novému Národnímu muzeu českých konstruktérů zbraní.

„Podání ruky je pro mě víc než sto stran smlouvy. Setkání z očí do očí je pro mě víc než tisíc e‑mailů.“

Napište mi

3 + 1 =

E-mail: info(zavináč)frantisekmatejka.cz
Telefon: +420 777 077 158

Pin It on Pinterest

Share This