Politika a veřejný život

František Matějka

Je mi ctí být předsedou Strany nezávislosti České republiky. Nikdy jsem ani na vteřinu nelitoval, že jsem ji založil.

Je mi ctí být předsedou Strany nezávislosti České republiky. Nikdy jsem ani na vteřinu nelitoval, že jsem ji založil.

Pravicovou konzervativní politiku obhajuji také při vystoupeních a diskusích v českých médiích.

Vyznávám pravicové konzervativní hodnoty. Kladu důraz na základní přirozené svobody jednotlivce. Prosazuji zaručenou ochranu soukromého vlastnictví a maximální svobodu podnikání. Považuji to za základní podmínky nezbytné k životu a prosperitě celé společnosti. Odmítám výrazné zásahy státu do fungování ekonomiky a života lidí. To vše jde ruku v ruce se sociálním cítěním a potřebou pomáhat ostatním; nikoli ale kvůli vynucením a regulacím, nýbrž z důvodu přesvědčení, že pomáhat ostatním je normální.

Ze všech stran slýchávám, že je u nás v České republice ohrožena svoboda a demokracie. To jsou – ale už dlouhé roky. Zásadní vliv na stálé ohrožení skutečné demokracie a opravdové svobody lidí u nás má naše členství v Evropské unii. Z našeho vlastního národního parlamentu se stala jen implementační agentura, která za cizí peníze a ve strachu z pokut a sankcí přijímá v podstatě bez rozpravy většinu našich zákonů, které se ale zrodily v Bruselu. Počet všech zákonných norem u nás přitom dosáhl neuvěřitelných a naprosto absurdních 2 milionů .

Jsem v České republice jedním z prvních veřejných kritiků Evropské unie od doby přijetí Lisabonské smlouvy. Považuji ji za jeden z největších politických podvodů na lidi v novodobé historii této země i Evropy. Prosazoval jsem vystoupení z EU už v době, kdy ostatní ještě stáli na druhé straně, a obhajoval je pomocí argumentů svobody napříč všemi oblastmi lidských životů.

Proč mám takový postoj k EU? Psal se červen roku 2003. Bylo mi 33 let a v referendu o vstupu do EU jsem hlasoval pro vstup. Měl jsem k tomu dva důvody – jeden idealistický a druhý tvrdě pragmatický. Od té doby dělám každý den všechno, co umím a znám, abych to napravil. Celou osobní zpověď najdete zde. Řada z vás po přečtení uvidí, že jste v tom nebyli a nejste sami. 

Strana nezávislosti České republiky. Pravicová konzervativní strana, jež hájí svobodu lidí a suverenitu státu.

Když nejste spokojeni se současným stavem a chcete ho změnit, nestačí rozčilovat se v hospodě u piva nebo doma u televizních zpráv. V roce 2016 jsem proto inicioval vznik Strany nezávislosti České republiky a společně s dalšími lidmi ji založil. Je mi ctí být jejím zvoleným předsedou. Byl to další krok na dlouhé cestě, který následoval po letech snah. Seznal jsem, že Strana svobodných občanů, kterou jsem v roce 2009 spoluzakládal a byl dvakrát jejím místopředsedou, má mizivou šanci na úspěch – tedy šanci na zisk alespoň části skutečné politické moci, kdy by mohla ovlivnit něco opravdu důležitého.

Národní politiky, se kterými nejste spokojeni, můžete vyměnit v národních volbách. Německé nebo francouzské politiky, kteří skrze Evropskou unii rozhodují o naší zemi a o vašich životech, nevyměníte nikdy. Česká republika leží v srdci Evropy, má strategickou polohu a žijí tu lidé, kteří vždy byli, jsou a budou příkladem pro ostatní po celém světě. Udělám společně s kolegy všechno – všechno možné i zdánlivě nemožné –, aby Strana nezávislosti České republiky, která má skvělou Vizi pro lidi i stát, přivedla tuto zemi z Bruselu zpátky domů. Zpátky do rukou občanů této země.

„Vlast, národ a stát jsou důležité hodnoty. Jde o soužití lidí, kteří mají společné kořeny, kulturu a v těžkých dobách se dokáží semknout.“

Napište mi

E-mail: info@frantisekmatejka.cz
Telefon: +420 777 077 158

Pin It on Pinterest

Share This